541687126
2290208446
1976217187
1750359885

QJY-2.5-G 单柱液压固定式举升机

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.单边手动解锁
2.单立柱设计,操作更方便
3.通过CE认证
4.防撞橡胶垫能有效避免不必要的伤害
5.防尘布覆盖,机器更美观
6.通过动态承重125%测试,静态承重150%测试
7.固定单立柱设计,托臂长度可调节